امروز ۲ تیر ۱۴۰۰
دستگاه حضور و غیاب ...
دستگاه حضور و غیاب ...

شامل مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای متنوع جهت کنترل پرسنل در سازمان ها و ادارات مختلف با اهداف زیر می باشد :

....

ارتباط با مدیر واحد دستگاه حضور و غیاب
ارسال پیام