امروز ۲ تیر ۱۴۰۰
اتاق سرور چیست ؟؟!!
اتاق سرور چیست ؟؟!!

در سازمان ها و شرکت های بزرگ تقریبا در کنار هر کارمند و مدیر ، رایانه وجود دارد و این کاربران از انواع سرویس ها و نرم افزار های تحت شبکه ...

ارتباط با مدیر واحد راه اندازی اتاق سرور
ارسال پیام