امروز ۲ تیر ۱۴۰۰
صندوق فروشگاهی (TOCH POS)
صندوق فروشگاهی (TOCH POS)

صندوق های فروشگاهی، رایانه های کامل باطراحی ویژه از لحاظ سخت افزاری و بدنه جهت سهولت در عملیات فروش هستند.

ارتباط با مدیر واحد صندوق فروشگاهی
ارسال پیام