امروز ۲ تیر ۱۴۰۰
کشوی پول (cash drawer)
کشوی پول (cash drawer)

کشوی پول در واقع محل قرارگیری وجوه نقد می بتشد که با طراحی خاص از جنس آلومینیوم جهت تفکیک انواع اسکناس، تراول و حتی سکه باعث کاهش زمان فرآیند دریافت و رداخت پول گردیده و با استفاده از قفلی مخصوص، امنیتی به مراتب بالاتر را، نسبت به دخل های قدیم ایجاد می نماید.

ارتباط با مدیر واحد cash drawer
ارسال پیام