امروز ۲ تیر ۱۴۰۰

تلفن :028 - 33361275 - 8
028 - 33362022
028 - 33362025
028 - 33331691
028 - 33367774
آدرس :قزوین - خیابان فردوسی شمالی - جنب بیمارستان دهخدا - کوچه یاس - پلاک 8 - نگین پرداز البرز
ایمیل :h.m@neginpardaz.ir